AREPA etablerer seg i Norge og redder teknikk og maskiner

Adobestock 236024513

Grunnet økt etterspørsel på teknisk renovering i Norge, har AREPA nå etablert seg i Norge, med Norsk selskap. Dermed kan virksomheter og eksisterende kunder i Norge, hjelpes enda raskere med prosjektstyring og løsninger ved tekniske og industrielle skader. Teknisk renovering er en billigere og mer effektiv løsning for å redde teknikk, etter skader. Drift og produksjon kan gjenopptas raskere, og en unngår lengre avbrudd og ventetid på leveranse av nytt utstyr. Renovering og levetidsforlengelse av maskiner, tekniske installasjoner og elektronisk utstyr, sparer samtidig dyre og verdifulle ressurser, og miljøbelastningen reduseres markant i forhold til å skifte til nytt utstyr.

Globalt arbeid med oppstart i Skandinavia

I over 40 år har AREPA reddet maskiner, produksjonsapparater, elektrisk utstyr og tekniske installasjoner i hele verden, både on-site og i egne verkstedlokasjoner. I dag finnes vi i USA, Holland, Sverige og Danmark. Det var i Danmark det hele startet.

Nå er AREPA Norge åpnet, med norsk hovedkontor i Stavanger. Ut ifra kontoret i Stavanger arbeides det på tekniske renoveringsprosjekter i hele Norge.

Den teknologiske utviklingen og elektrifiseringen av samfunnet øker mengden av maskiner og tekniske installasjoner, over alt. Det skjer nært i vårt daglige forbruk, men i enda større grad i produksjonsvirksomheter og i industrien generelt, men også i marine, logistikk og energisektoren.

Norge viser vei på bæredyktighet og teknisk levetidsforlengelse

"Vi arbeider jevnlig i Norge, og har alltid gjort det. Men, nå etablerer vi oss med eget selskap i Norge, slik at vi kan yte enda bedre service i industrien og til våre samarbeidspartnere", forteller Managing Director for AREPA Nordics, Martin Wamsler, og fortsetter:

Norge er det land i Norden som er lengst fremme med bærekraft i forsikringsbransjen. Kravene innen bærekraft og risikoreduksjon i forsikringsbransjen og industrien, gjør at behovet for teknisk renovering øker- og en trenger bedre og mer effektivt vedlikehold.

"Vi forlenger levetiden og redder tekniske installasjoner, maskiner og elektronikk for å redusere driftsstans, materialforbruk, utgifter og miljøavtrykk. Våre Norske kunder og partnere jobber målrettet og profesjonelt for å oppnå disse målene. Det er naturlig for AREPA å være en del av denne utviklingen på det tekniske området."

AREPA Norge AS er registrert med organisasjonsnummer 932 550 156. Kontor og verksted i Risavika Havnering 97, 4056 Tananger, ved Stavanger i Rogaland fylke.


Få den hjelpen du trenger

Lær mer om våre tjenester for utstyrsgjenoppretting, vedlikeholdstjenester, kontinuitetsrådgivning med mer.

Kontakt oss »