Forsikring

Insurance Web
Enten skaden skyldes en naturkatastrofe, en brann, storm, vann eller mugg, har dine kunder tillit til at du kan hjelpe dem.

I mange tilfeller er det ikke nødvendig med en fullstendig overhaling av utstyret. Full utskifting av utstyret krever tid til å lære det nye systemet, eventuelt en oppgradering av annet utstyr for å sikre kompatibilitet og samtidig er dette kostbart.

Våre eksperter jobber tett sammen med forsikringsselskaper og takstmenn for å sikre at den forsikrede kommer raskt tilbake i drift. Vi hjelper til med å finne løsninger og samarbeider med forsikringsselskaper for å gi en fullstendig oversikt over både kortsiktige og langsiktige løsninger, og hva dette betyr for bunnlinjen. 

Vi tilbyr en rekke tekniske rekonstruksjonstjenester, inkludert: 

  • Rensing av utstyr 
  • Bevaring og stabilisering 
  • Renhetstest i laboratoriet 
  • Reparasjon og re-sertifisering 
  • Skadebegrensning etter uhell ( som brann, vann, støv, fysisk påvirkning, korrosjon) 

Få den hjelpen du trenger

Lær mer om våre tjenester for utstyrsgjenoppretting, vedlikeholdstjenester, kontinuitetsrådgivning med mer.

Kontakt oss »

Siste nytt

Les mer »